Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
Politikerpaket

Politikerpaket

Kan även kompletteras med vår miljöbalk.

Pärm i A5-format, ca 500 sidor
Artikelnummer: 52001
Pris: 420:- *

Artikelnummer 51001 Baspaket för politiker med miljöbalken, totalt tre pärmar pris 930:- *

* Moms och frakt tillkommer

Flik AKommunallag:Kommunallagen
Flik BDemokratilag:Demokratilagar
Flik CFörvaltningslag:Förvaltningslagen, Lagen om viten
Skadeståndslag:Skadeståndslagen
Flik ESmittskyddslag:Smittskyddslagen, Smittskyddsförordningen,
Flik FLivsmedel 1a:Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen, F Förordningen om avgift för livsmedelstillsyn mm
Flik GLivsmedel 7a:Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (mindre dricksvattenanläggningar)
Livsmedel 7b:Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om (SLV FS 2001:30) Dricksvatten H 90 (större anläggningar)
Flik HDjurskydd 1a:Djurskyddslag, Djurskyddsförordning
Flik IJTobakslag:Tobakslagen, Tobaksförordningen, K med Folkhälsoinstitutets föreskrifter
Flik KPlan- och bygglag:Plan- och Bygglagen, Plan- och Byggförordningen, Lag och förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008