Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
Tjänstemannapaket

Tjänstemannapaket

Levereras komplett i två pärmar A5-format, ca 1000 sidor
Artikelnummer: 52002
Pris: 690:- *

*Moms och frakt tillkommer

Flik ASmittskydd:Smittskyddslagen, Smittskyddsförordningen,
Flik ÅPlan- och Bygglagen:Plan- och Bygglagen, Plan- och Byggförordningen
Flik BLivsmedel 1a:Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen, mm
Livsmedel 1b:Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen, mm
Flik CLivsmedel 2:Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn
Flik ELivsmedel 7a:Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (mindre dricksvattenanläggningar)
Livsmedel 7b:Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om (SLV FS 2001:30) Dricksvatten H 90 (större anläggningar)
Flik FLivsmedel 7c:Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om Dricksvatten
Flik GDjurskydd 1a:Djurskyddslag, Djurskyddsförordning
Djurskydd 1b:Djurskyddslag, Djurskyddsförordning
Flik HDjurskydd 8:Lagar, Förordningar, föreskrifter om hundar och katter
Flik IDjurskydd 9a:Jordbruksverkets föreskrifter om sällskapsdjur
Djurskydd 9b:Jordbruksverkets föreskrifter om sällskapsdjur
Flik KFörvaltning:Förvaltningslag, Lag om viten, Skadeståndslag
Flik LSekretess:Sekretessförordningen
Sekretesslag:Sekretesslagen
Flik MKommunal:Kommunallagen
Flik NDemokratilag:Demokratilagar
Flik OTobakslagen:Tobakslagen, Tobaksförordningen och föreskrifter
Flik PYrkesmässig hygienisk behandling:Yrkesmässig hygienisk behandling
Flik RStädning:Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar.
Flik THälsoskydd:Hälsoskydd i fritidsbostad
Flik UHälsoskydd:Hälsoskydd vid lägerverksamhet
Flik XHälsoskydd:Hälsoskydd i hotell, pensionat mm

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008