Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
Djurskydd

Djurskydd

Djurskyddspärmen består av 12 st häften. Vid lagändringar förs ändringarna in i aktuell lagtext och det/de häften där lagändringar har gjorts trycks om och skickas ut till Dig som prenumerant Det tolfte häftet ”Sökordsregistret” trycks alltid om eftersom ändringar i lagtexten alltid innebär att sökordsregistret måste ändras, därför kan Du lätt se när Din senaste uppdatering gjorts genom att titta vilket datum det tolfte häftet tryckts.Nya EG-förordningar läggs nu in i våra pärmar.Uppdateringar görs som regel två gånger per år. Har det inte gjorts några lagändringar – görs givetvis inga omtryck.

Informationen nedan är till skillnad från våra pärmar ännu inte uppdaterad med häften som tillkommit. Allt fler EG- förordningar läggs efterhand in.

Komplett i 2 pärmar, ca 860 sidor, i A5 eller A4-format
Artikelnummer: 23000
Pris: 865:- utan prenumeration, uppdateringar faktureras kontinuerligt.

Grundpaketet ovan inklusive ett års prenumeration kostar 1.595:-. Därefter kostar ett års uppdatering 700 kr.

Självklart har Du full returrätt om pärmarna inte visar sig motsvara de behov som Du har av djurskyddslagstiftning!

Vi har öppnat vår nya tjänst e-bok.se där våra produkter kan hämtas digitalt till oslagbara priser!se www.e-bok.se.

Begär gärna offert vi större beställningar.
Moms och frakt tillkommer

Djurskyddslagar exempelPDF Häfte 1a:Här kan man se ett exempel på hur våra häften är uppbyggda. Sökord i marginalen för att underlätta för läsaren. I slutet av varje häfte finns sökordsregister. I häfte 12 finns sökordsregister för hela utgåvan. Streck i marginalen markerar ändring sedan föregående utgåva. Nöjesam läsning!
Djurskyddslagar Flik 01Häfte 1a:Allmänt
Häfte 1b:Allmänt
Djurskyddslagar Flik 02Häfte 2a:Lantbruket
Häfte 2c:Hästar
Häfte 2b:Fiskodling
Djurskyddslagar Flik 03Häfte 3a:Transport
Häfte 3b:Transport
Djurskyddslagar Flik 04Häfte 4a:Foder mm
Häfte 4b:Provtagning på djur
Djurskyddslagar Flik 05Häfte 5:Miljöhänsyn i jordbruket
Djurskyddslagar Flik 06Häfte 6:In- och utförsel av levande djur
Djurskyddslagar Flik 07Häfte 7:Operativa ingrepp, avlivning mm
Djurskyddslagar Flik 08Häfte 8:Hundar och katter
Djurskyddslagar Flik 09Häfte 9a:Sällskapsdjur
Häfte 9b:Sällskapsdjur
Djurskyddslagar Flik 10Häfte 10a:Förevisning
Häfte 10b:Tävling och förevisning
Häfte 10c:Tävling
Djurskyddslagar Flik 11Häfte 11:Försöksdjur
Djurskyddslagar Flik 12Häfte 12:Sökregister

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008