Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
Allmänna Råd till miljöbalken

Allmänna Råd till miljöbalken

Efter önskemål från våra kunder har vi sedan 1999 samlat föreskrifter och allmänna råd till miljöbalken i samlingspärmar. Föreskrifterna och Allmänna råden (från Naturvårdsverket och Socialstyrelsen) har vi delat in i olika häften efter ämnesområden på samma sätt som i vår miljöbalk. Sökord finna givetvis i kanten till varje paragraf. Sökordsregister finns längst bak i varje häfte samt i häfte 12, där det samlade sökordsregistret finns.


2 pärmar i A4 eller A5-format med sökordsregister ca 750 sidor

Pris: 865:- utan prenumeration/artikelnummer: 54000.Uppdateringar faktureras löpande.

Inklusive ett års prenumeration kostar grundpaketet 1.595:-/artikelnummer 54500.
Ange önskemål om A4 eller A5 storlek vid beställning!År 2 kostar prenumerationen 810 kr.

Kan köpas ihop med miljöbalken och kostar då 1.350:- utan förbetald prenumeration/artikelnummer 52000.
Inklusive ett års prenumeration kostar grundpaketet 2.575:-/artikelnummer 52500.
Ange önskemål om A4 eller A5 storlek vid beställning!

Vi har öppnat vår nya tjänst e-bok.se där våra produkter kan hämtas digitalt till oslagbara priser!se www.e-bok.se.

Begär gärna offert vid större beställningar.

Moms och frakt tillkommer på ovanstående

Allmänna råd exempelHäfte 8b-PDF:Här kan man se ett exempel på hur våra allmänna råd häften är uppbyggda. Sökord i marginalen för att underlätta för läsaren. I slutet av varje häfte finns sökordsregister. I häfte 12 finns sökordsregister för hela utgåvan. Streck i marginalen markerar ändring sedan föregående utgåva. Nöjesam läsning
Allmänna råd Flik 01Häfte 1a:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till första avd kap 1-6 ”Övergripande”
Häfte 1b:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till första avd kap 1-6 ”Utsläppsrätter”
Häfte 1c:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till första avd kap 1-6 ”Utsläppsrätter”
Allmänna råd Flik 02Häfte 2:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till andra avd kap 7-8 ”Skydd av naturen”
Allmänna råd Flik 03Häfte 3a:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 9-10 "Miljöskydd"
Häfte 3b:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap9-10 "Hälsoskydd"
Allmänna råd Flik 04Häfte 4:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 11 ”Vattenverksamhet”
Allmänna råd Flik 05Häfte 5:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 12 ”Täkter, jordbruk mm”
Allmänna råd Flik 06Häfte 6:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 13 ”Genteknik”
Allmänna råd Flik 07Häfte 7:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 14 ”Kemiska produkter och biotekniska organismer”
Allmänna råd Flik 08Häfte 8a:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 15 ”Avfall och producentansvar”
Häfte 8b:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till tredje avd kap 15 ”Avfall och producentansvar”
Allmänna råd Flik 09Häfte 9:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till fjärde avd kap 16-25 ”Provning av mål och ärenden”
Allmänna råd Flik 10Häfte 10a:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till femte avd kap 26-28 ”Tillsyn & Avgifter”
Häfte 10b:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till femte avd kap 26-28 ”Egenkontroll”
Allmänna råd Flik 11Häfte 11:Allmänna Råd och föreskrifter i anslutning till sjätte avd kap 29-30 ”Påföljder” samt kap 31-33 ”Ersättning och skadestånd mm”
Allmänna råd Flik 12Häfte 12:Sökregister

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008