Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken består av 12 st häften. Vid lagändringar i miljöbalken förs ändringarna in i aktuell lagtext och det/de häften där lagändringar har gjorts trycks om och skickas ut till Dig som prenumerant Det tolfte häftet ”Sökordsregister” trycks alltid om eftersom ändringar i lagtexten alltid innebär att sökordsregistret måste ändras, därför kan Du lätt se när Din senaste uppdatering gjorts genom att titta vilket datum det tolfte häftet tryckts. Uppdateringar i miljöbalken görs som regel minst två gånger per år.

Här nedan kan Du hämta en PDF-fil för att se exempel på hur våra häften i miljöbalken är uppbyggda.

Miljöbalken levereras i två pärmar i A5-format, ca 950 sidor
Artikelnummer: 51000
Pris: 865:-* prenumeration faktureras löpande.
Grundpaket inklusive ett års prenumeration kostar 1.595:-/artikelnummer 51500.År 2 blir prenumerationskostnaden 860 kr.
Kan även beställas i A4-format. Samma utförande och pris, ange A4 vid beställningen!

Miljöbalken komplett med Allmänna Råd
Levereras i 2 + 2 pärmar i A5-format, ca 1700 sidor
Artikelnummer: 52000
Pris: 1350:- * Utan prenumeration

Grundpaket samt ett års prenumeration kostar 2.575:-/ artikelnummer 52500. År 2 blir prenumerationskostnaden 1670 kr för att hålla miljöbalkspärmen och allmänna råd pärmen uppdaterade.
Kan även beställas i A4-format. Samma utförande och pris, ange A4 vid beställningen!

Vi har öppnat vår nya tjänst e-bok.se där våra produkter kan hämtas digitalt till oslagbara priser!se www.e-bok.se.

Begär gärna offert vi större beställningar.

Moms och frakt tillkommer på ovanstående priser.

Exempel miljöbalkenMiljöbalken Häfte 1a PDF:Här kan Du ladda ner miljöbalkens häfte 1a som PDF-fil för att bekanta Dig med hur Förlagshusens miljöbalkshäften är uppbyggda.Sökord finns i marginalen för att underlätta för läsaren. I slutet av varje häfte finns sökordsregister. I häfte 12 finns sökordsregister för hela utgåvan. Streck i marginalen markerar ändring sedan föregående utgåva. Nöjesam läsning!
Miljöbalken Flik 01Häfte 1a:Miljöbalken Första avdelningen ”Övergripande bestämmelser” kap 1-6 med tillhörande förordningar.
Häfte 1b:Miljöbalken Första avdelningen ”Övergripande bestämmelser” kap 1-6 med tillhörande förordningar.
Miljöbalken Flik 02Häfte 2:Miljöbalken Andra avdelningen ”Skydd av naturen” kap 7-8 med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 03Häfte 3a:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 9 ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” kap 10 ”Förorenade områden” med tillhörande förordningar
Häfte 3b:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 9 ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” kap 10 ”Förorenade områden” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 04Häfte 4:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 11 ”Vattenverksamhet” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 05Häfte 5:Miljöbalken Tredje avdelningen kap12 ”Täkter, jordbruk och annan verksamhet” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 06Häfte 6:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 13 ”Genteknik” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 07Häfte 7a:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 14 ”Kemiska produkter och biotekniska organismer” med tillhörande förordningar
Häfte 7b:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 14 ”Kemiska produkter och biotekniska organismer” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 08Häfte 8a:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 15 ”Avfall och producentansvar” med tillhörande förordningar
Häfte 8b:Miljöbalken Tredje avdelningen kap 15 ”Avfall och producentansvar” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 09Häfte 9:Miljöbalken Fjärde avdelningen kap 16-25 ”Prövning av mål och ärenden” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 10Häfte 10a:Miljöbalken Femte avdelningen kap 26-28 ”Tillsyn mm” med tillhörande förordningar
Häfte 10b:Miljöbalken Femte avdelningen kap 26-28 ”Tillsyn mm” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 11Häfte 11:Miljöbalken Sjätte avdelningen kap 29-30 ”Påföljder” samt sjunde avdelningen kap 31-33 ”Ersättning och skadestånd mm” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 12Häfte 12:Miljöbalken Sökregister samt lag om införande av miljöbalken, mm

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008