Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss

Produkter

Här finns våra produkter, nedan ser du våra välkända pärmar med lagsamlingarna miljöbalken, miljöbalkens allmänna råd, livsmedelslagar och djurskyddslagar. REACH-lagstiftningen är senaste tillskottet bland våra pärmprodukter.

Nu introducerar vi miljöbalken, allmänna råd till miljöbalken,REACH-lagstiftningen och livsmedelslagstiftningen även i A4 format eller som e-böcker. Se vår produktsida.
Enstaka häften,dekaler och informationsblad hittar Du längst ner på sidan under "Övriga produkter".

Extra tompärmar till miljöbalken, allmänna råd till miljöbalken, livsmedelslagar, djurskyddslagar samt REACH-lagstiftning kan beställas genom att klicka på fliken beställning här ovanför.Från sidan där man då hamnar går det också utmärkt att skicka ett beställningsformulär till oss.

Vi gör miljöarbetet lättare!


Förlagshusens prislista som PDF kan laddas ned här.

MiljöbalkenMiljöbalken

Miljöbalken består av 12 st häften. Vid lagändringar i miljöbalken förs ändringarna in i aktuell lagtext och det/de häften där lagändringar har gjorts trycks om och skickas ut till Dig som prenumerant....

Allmänna Råd till miljöbalkenAllmänna Råd till miljöbalken

Efter önskemål från våra kunder har vi sedan 1999 samlat föreskrifter och allmänna råd till miljöbalken i samlingspärmar. Föreskrifterna och Allmänna råden (från Naturvårdsverket och Socialstyrelsen)....

REACH-lagstiftning/ kemikalielagstiftningREACH-lagstiftning/ kemikalielagstiftning

REACH är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen i stora delar av kemikalieområdet. REACH börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap....

LivsmedelslagstiftningLivsmedelslagstiftning

Våra livsmedelspärmar används sedan många år av de flesta tillsyns/kontrollmyndigheterna i Sverige. Hur är pärmarna uppbyggda?: Livsmedelspärmen består av 26st häften indelade under 11 flikar.....

DjurskyddDjurskydd

Djurskyddspärmen består av 12 st häften. Vid lagändringar förs ändringarna in i aktuell lagtext och det/de häften där lagändringar har gjorts trycks om och skickas ut till Dig som prenumerant....

PolitikerpaketPolitikerpaket

Kan även kompletteras med vår miljöbalk. Pärm i A5-format, ca 500 sidor Artikelnummer: 52001 Pris: 420:- * Artikelnummer 51001 Baspaket för politiker med miljöbalken, totalt tre pärmar pris....

TjänstemannapaketTjänstemannapaket

Levereras komplett i två pärmar A5-format, ca 1000 sidor Artikelnummer: 52002 Pris: 690:- * *Moms och frakt tillkommer....

Plan-och bygglag

Plan-och bygglag med Plan-och byggförordning samt Lag och förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Innehåller Plan-och bygglag 2010:900 med ändringar. Plan-och byggförordning 2011:338....

Kommunallagen

Kommunallag 1991:900. Med stödord i marginalen och sökordsregister för hela häftet. 56 sidor Uppdateras kontinuerligt. Prenumeration på uppdateringar kan tecknas. Artikelnummer 20116- se prislista....

Förvaltningslagen

Förvaltningslag 1986:223 med ändringar. Lag om viten 1985:206. Skadeståndslag 1972:207. 24 sidor Uppdateras kontinuerligt. Prenumeration på uppdateringar kan tecknas. Artikelnummer 20112 - se prislista....

Smittskyddslag och förordning

Smittskyddslag 2004:168 med ändringar. Smittskyddsförordning 2004:255 med ändringar Socialstyrelsen föreskrifter om smittspårningsskyldiga sjukdomar, om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i....

Offentlighets- och sekretesslag med förordning

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 med ändringar Offentlighets-och sekretessförordning 2009:641 med ändringar 148 sidor. Med innehållsregister Uppdateras kontinuerligt. Prenumeration på....

Övriga produkter

Här hittar du våra övriga produkter så som faktablad och dekaler


© Förlagshusen F litteratur 2004-2008