Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss

övriga Produkter

Här hittar du våra övriga produkter.

Dekaler

Dekaler och tejp

HundförbudHundförbud
Hundförbudsdekalen är i storlek 15 cm i diameter och finns med texten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden(Artikelnummer 40101)
Miljönämnden (Artikelnummer 401011)
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten (Artikelnummer 401012)

Pris 15:-

Dekaler

Dekaler och tejp

RökförbudRökförbud
Rökningsförbud är i storleken 15 cm i diameter och finns med texten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Artikelnummer 40102)
Miljönämnden(Artikelnummer 401021).

Pris 15:-


Dekaler

Dekaler och tejp

KökspersonalsdekalenKökspersonalsdekalen
Kökspersonalsdekalen är i storlek 22 x 9,5 cm och är framtagen främst
för serveringskök i skolor och liknande.
Artikelnummer: 40104

Pris 30:-
Dekaler

Dekaler och tejp

TvättställsdekalenTvättställsdekalen
Tvättställsdekalen är i storlek 15 x 6 cm och är framtagen främst för
kök i vårdavdelningar och liknande.
Artikelnummer: 40103

Pris 20:-
Dekaler

Dekaler och tejp

Mata ej fåglarnaMata ej fåglarna
Mata ej fåglarna. Självhäftande dekal i storlek 15 x 10 cm - oval form.
Artikelnummer 40100.

Pris 15:-
Dekaler

Dekaler och tejp

Saluförbud enligt livsmedelslagenSaluförbud enligt livsmedelslagen
Tejp "Saluförbud enligt livsmedelslagen" 50mm bred, ca 66 meter per rulle. Obs: gul färg med svart text.
Artikelnummer 20105.
Pris 49:-/rulle.
Hållare för applicering av tejp "saluförbud".
Artikelnummer 20106.

Pris 40:-.
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Planera för avloppPlanera för avlopp
Faktablad 1 "Planera för avlopp"

Artikelnummer 30121

Pris. 5:-/st

Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

JordprovtagningJordprovtagning
Faktablad 2 "Jordprovtagning, Grundvattenundersökning och beräkning av Infiltrationsyta för små avloppsanläggningar"

Artikelnummer 30122

Pris. 5:-/st
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Tillopsledningar, Slamavskiljare och FördelningsbrunnarTillopsledningar, Slamavskiljare och Fördelningsbrunnar
Faktablad 3 "Tillopsledningar, Slamavskiljare och Fördelningsbrunnar"

Artikelnummer 30123

Pris. 5:-/st
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

InfiltrationsanläggningarInfiltrationsanläggningar
Faktablad 4 "Infiltrationsanläggningar"

Artikelnummer 30124

Pris. 5:-/st
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

MarkbäddMarkbädd
Faktablad 5 "Markbädd"

Artikelnummer 30125

Pris. 5:-/st
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Skötsel av avloppsanläggningSkötsel av avloppsanläggning
Faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning"

Artikelnummer 30126

Pris. 5:-/st
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Cisterner - Ovan mark utomhusCisterner - Ovan mark utomhus
Faktablad "Cisterner - Ovan mark utomhus"

Denna broschyr riktar sig till dig som förvarar diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i öppen cistern ovan mark, med volym från 1m³ till 10m³

Artikelnummer: 30131

Pris: 3:- /st
Faktablad Avloppsanläggningar

Informationen i dessa faktablad utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6 (ersatta av allmänna råd 2006:7) Naturvårdsverket anser att texten i faktabladen till sitt innehåll fortfarande är aktuell. Det kan finnas andra kretsloppsanpassade sätt att utföra sin avloppsanläggning på och det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Cisterner - InomhusCisterner - Inomhus
Faktablad "Cisterner - Inomhus"

Denna broschyr riktar sig till dig som förvarar diesel, eldningsolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i öppen cistern inomhus, med volym från 1m³ till 10m³. Med öppen cistern menas att det finns avluftning och att cisternen inte under tryck. Det innebär t.ex. att en inomhustank som innehåller olja för uppvärmning omfattas av bestämmelserna.

Artikelnummer: 30132

Pris: 3:- /st
Livsmedel

Övriga produkter inom livsmedelsområdet

Det händer med händerDet händer med händer
Det händer med händer - uppvikningsbroschyr om livsmedelshygien i
A4-format - även lämplig att sätta upp på väggen.
Artikelnummer 10126

Pris 5:-
Livsmedel

Övriga produkter inom livsmedelsområdet

LivsmedelsmikrobiologiLivsmedelsmikrobiologi
Livsmedelsmikrobiologi. Gerda Nilsson ( A5-format)
Helt omarbetad 2000 med sökordsregister (c:a 66 sid)
Artikelnummer 10127

Pris: 82:-

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008