Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss

Prenumeration

För all vår litteratur kan prenumeration tecknas. Man kan välja fast eller rörlig kostnad- se vidare under respektive produkt.

Vi bevakar kontinuerligt de ändringar i lagstiftningen som på något sätt berör våra laghäften. Med vissa intervall trycker vi sedan om häftena .

I samband med tryckningen sänds de nya häftena ut till våra prenumeranter i det antal man bestämt. Hela häftet byts då ut och användaren av våra samlingspärmar slipper arbetet med att byta sidor.

Här kan Ni som prenumerant lätt se vilka häften som ingått i den senaste tryckta utgåvan inom miljöbalken, allmänna råd till miljöbalken, livsmedelslagar,djurskyddslagar och REACH-lagstiftningen. Uppgifterna uppdateras fortlöpande.

Miljöbalken
110926Miljöbalken uppdaterad: Berörda häften 1a,1b,2,3a,4,7a,7b,8a,9,10,11,12 samt uppdateringssida 8b.
120511Miljöbalken uppdaterad: Berörda häften är 1b,3a,3c,7a,11 och 12.
2012-01-26Följande miljöbalk uppdatering är skickad till våra prenumeranter: 3a,7b,8a,8b,9,10,11,12.
Allmänna Råd till miljöbalken
120330Följande allmänna råd-häften är nu uppdaterade:
3a,3b,5,6,8a samt 12.
2011-11-07Följande häften är skickadetill våra prenumeranter:
1:a,1:b,1:c,4,5,6,12
Djurskydd
110325Djurskyddslagstiftningen är nu uppdaterad och skickad till våra prenumeranter, ändrade djurskyddshäften är 2a,4a,5,7,11 och 12.
Uppdateringssidor 3a samt 8.
110910Uppdatering skickad till våra prenumeranter av djurskydd: Häfte 1a,2b,4a,5,6,10c,12.
Tjänstemannapaket
111208Lagpaket uppdaterat. Plan-och bygglag, Lag om allmänna VA-tjänster, Offentlighet-och sekretess.
Livsmedelslagstiftning
120229Livsmedelslagarna är nu skickade till våra prenumeranter: 1a,1b,1c,1d,2b,3c,6c,8 samt 10.
Livsmedelshäfte 3c "Livsmedelsinformation till konsumenterna" är nytt.
20110804Livsmedelslagarna är uppdaterade och utskickade till våra prenumeranter.
Ändrade häften 1a,1b,2a,3b,4a,7b,9,10 samt 11.
REACH-lagstiftning/ kemikalielagstiftning
100830Uppdatering av REACH är nu skickad till våra prenumeranter. Häftena 1a,2b,2c,,3,4,5,6,7,10,11 och 12 är uppdaterade.
Uppdateringssida REACH häfte 2a
Bilagor med tillägg till förordningar i REACH-hittar Du på http://www.e-bok.se under fria filer- REACH.
110515REACH: Reachlggstiftningen uppdaterad : Berörda REACH-häften 2b,2c,5,6,7,10,11,12.
111020Prenumerationsutskick REACH klart. Häftena 1a,2c,7,9,10 är skickade till våra prenumeranter.Bilagor REACH finns som fria filer på www.e-bok.se.


© Förlagshusen F litteratur 2004-2008